17-годишната Александрина Пенчева представя Русе в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Ученичката от Математическата гимназия е избрана след конкурс. Комуникативност, креативност, отговорност, толерантност, умения за работа в екип и желание да се ангажира с общи каузи са качествата, които са я изстреляли в детския консултативен орган. За това място са се борили 57 деца от 9 до 17 години от 15 области.
Вчера Александрина се срещна с областния управител Венцислав Калчев и разговаря с него за държавните политики за децата, възможността те да участват в дебати и конференции, да дават мнения по въпроси, които ги засягат. В края на срещата двамата си размениха мартеници.
Съветът на децата е създаден през 2003 година и подпомага председателя на агенцията по въпроси, свързани с правата и участието на децата в обществено-политическия живот. Досега Съветът е изготвял становища за безопасен интернет, за въвеждане на здравно образование в училище, за насилието върху деца и от деца, за работата на националната телефонна линия 116 111.