Иновативна система за подпомагане на работата на сърцето при сложни интервенции е приложена за първи път в България в Специализирана болница „Медика Кор“. Първите двама пациенти, лекувани с помощта на новата технология, са мъже на 39 и 53 години. И двамата са възстановени и вече са пре близките си вкъщи. Процедурите са извършени от началника на „Медика Кор“ и председател на Българското дружество по интервенционална кардиология проф. Добрин Василев. 
„Системата е предназначена за високорискови пациенти и предпазва от тежки и фатални усложнения по време на интервенционално лечение на повече от един съд, захранващ сърцето“, обяснява проф. Василев.
Единият от двамата лекувани пациенти е имал високостепенна стеноза на ствола на лявата коронарна артерия при липсваща дясна артерия и операцията е била невъзможна. Другият е бил със стеснения на всички съдове на сърцето, но е отказал да се оперира. И при двамата състоянието на съдовете е било съпроводено с потенциален риск за живота.
Единственото решение в такива случаи дава инвазивната кардиология, която трябва да се справя с все по-увредени и сложни пациенти. Затова и значителна част от иновациите в тази област са насочени към снижаване на риска от усложнения и смърт по време на интервенционалните процедури. 
„При новата технология в сърцето се поставя специален катетър, който изсмуква частично кръвта от него и я изтласква в аортата. Така подпомага помпената функция на сърцето - катетърът изпомпва част от кръвта, която при нормални условия се изпомпва от сърцето. По този начин се разтоварва сърдечният мускул, намаляват се консумацията на енергия и кислород в критични условия, когато интервенцията обхваща повече от един кръвоносен съд с високостепенна стеноза в комбинация с изходно отслабено сърце. Тогава и рискът от усложнения и смърт при интервенционалното лечение е най-висок. В тези случаи системата IVAC пази пациента, като поема част от работата на сърцето и позволява на кардиолога да проведе терапията в пълен обем, с което се осигуряват и максимално високи краткосрочни и дългосрочни резултати“, обясняват от здравното заведение. 
Технологията е приложима и в остри случаи като тежък инфаркт и кардиогенен шок, но първичното приложение е при планови интервенции с много висок риск от усложнение и смърт. Тя се използва вече в 38 страни по света, като за Европа е все още нова.