Европейската комисия очаква икономическият ръст на България през 2014 година да достигне 1,7%, а през 2015 - 2%. Това сочат най-новите данни от зимната икономическа прогноза на ЕК, цитирани от Фокус.

Според Комисията инфлацията в страната ще възлезе на 0,5% през настоящата година, а през следващата индексът на потребителските цени трябва да се повиши до 1,8%.
Що се отнася до безработицата, ЕК очаква броят на безработните българи да възлезе на 12,7% от работоспособното население през 2014 година и на 12,1% през 2015 г.

Европейската комисия очаква икономическият ръст на България през 2014 година да достигне 1,7%, а през 2015 - 2%. Това сочат най-новите данни от зимната икономическа прогноза на ЕК, цитирани от Фокус.

Според Комисията инфлацията в страната ще възлезе на 0,5% през настоящата година, а през следващата индексът на потребителските цени трябва да се повиши до 1,8%.
Що се отнася до безработицата, ЕК очаква броят на безработните българи да възлезе на 12,7% от работоспособното население през 2014 година и на 12,1% през 2015 г.

Според ЕК през 2014 и 2015 година икономическото възстановяване в България ще се засили.

Европейската институция очаква по-силно икономическо възстановяване в България, като вътрешното потребление заедно с износа постепенно ще се превръща в основен двигател на икономическия растеж.

Ръстът обаче ще е скромен, тъй като пазарът на труда най-вероятно ще остане слаб. След приетите фискални стимули през 2013 година ЕК очаква през тази и следващата година фискалната политика на страната отново да бъде неутрална.