Концесията на половината спирки на градския транспорт ще бъде развалена пет години преди изтичането на договорения срок. Причината - варненската фирма „Фактор плюс“, която на 23 април 2012 година сключи договор за стопанисване на 130 спирки за 15 години, не изпълнява основни задължения. А и няма как да ги изпълнява, щом като е вече в ликвидация от март миналата година. 
По този повод кметът Пенчо Милков внася за разглеждане в Общинския съвет на 19 май предложение за прекратяване на отношенията.     

По договор концесионерът трябва да плаща всяка година 24% от приходите си, но не по-малко от 84 000 лева, като сумата се индексира годишно с ръста на инфлацията. За миналата година фирмата дължи на общината 55 888,02 лева.
Друго нарушение на „Фактор плюс“ е липсата на отчет за приходите за предходната година, който трябва да се предостави до 31 март. Не е предоставен и задължителният отчет за направените инвестиции, включващ и информация за извършените разходи по експлоатацията, поддръжката, почистването и възстановяване на концесионните обекти.
Важно задължение е счупените стъкла и другите повреди по спирките да се отстраняват в 30-дневен срок. В момента има пет спирки, едномесечният срок за чиято поправка е изтекъл. Не е депозирана и паричната гаранция за годишно плащане, която е 50% от общата сума.
Ликвидаторът на фирмата не е отговорил на три напомнителни писма, а телефонните разговори и електронната поща не са дали никакъв резултат, сочи кметът Пенчо Милков.
По негово предложение на „Фактор плюс“ ще бъде даден 30-дневен срок за отстраняване на нарушенията. Ако това не стане, договорът с нея ще бъде прекратен едностранно.
Концесионерите на спирките бяха сред силно потърпевшите от пандемията, но бяха по-тежко засегнати от фалита на „Лафка“, който затвори павилионите, пресуши източниците на приходи и печалби и обезсмисли концесиите. Затова вероятно същата процедура ще се повтори и с другия концесионер на спирките в Русе - „Табак Маркет“.