18 даровити ученици ще получат финансова награда от Община Русе, имената им са определени от комисия, общата сума е 1810 лв. Помощта се отпуска за отличници в конкурси, олимпиади и състезания в областта на културата, изкуството, науката и спорта, доказали таланта си през 2021-ва година. Общината ще се свърже с всички наградени, за да ги информира за изплащането на наградите.
Решението е в изпълнение на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и е част от общата политика на Община Русе за подкрепа и признание на младите русенци и стимулирането им да се развиват в различни области на науката, изкуството и спорта.