112 възпитаници на 10 общински, 1 частно и 5 държавни училища ще бъдат отличени на ежегодната тържествена церемония за награждаване на децата с изявени дарби за постиженията си през 2022 година. Това е част от общинската програма за стимулиране на деца с изявени дарби, приета през юли миналата година.
17 от премираните ученици са одобрени за годишни стипендии на обща стойност 28 485 лева от три министерства - на образованието и науката, на младежта и спорта и на културата. 95 от децата са получили еднократно материално стимулиране от общинския бюджет на обща стойност 8270 лева. Финансовите поощрения са за призови класирания в конкурси в областта на изкуството, науката и спорта - общински и регионални нива, от национални олимпиади, състезания, държавни първенства по различни видове спорт, ученически игри и др.