Около 1700 са учениците в седми клас, които в момента учат в училищата в Русенска област. Това съобщи на пресконференция, посветена на приема в гимназиите, началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева. Тя посочи, че до 15 януари директорите на професионалните и профилираните гимназии трябва да изпратят в РУО своите мотивирани предложения за приема за учебната 2022/2023 година, а проектоприемът да бъде на бюрото на министъра на образованието до 1 март догодина. Най-късно до 3 май  на сайта на РУО ще бъдат публикувани паралелките и специалностите, от които ще могат да избират завършващите седми клас, увери Георгиева. 
Тя припомни данните от приема след 7 клас от тази година. Само две са паралелките, които са отпаднали от прогнозираната заявка. Това са класът за кулинарни специалисти в обединеното училище в Борово, където желаещите да учат са били само 4 деца, и паралелката за оператори на облекло от текстил - шивачки в ПГ по облекло, за която не е имало подадено нито едно заявление. 
Правим и невъзможното, за да запазим многообразие в професионалните паралелки и да отговорим на нуждите на местния бизнес, каза началникът на РУО и припомни, че през 2017 г. са били закрити 5 паралелки в професионални гимназии. Тя разказа, че през февруари, след като план-приемът вече е бил готов, русенски бизнесмен е поискал да се открие половин паралелка по специалността техник на месо и месни и рибни продукти.
Той обеща, че ще има най-малко 9 ученици, които лично ще осигури - а след като обявихме този прием, се оказа, че желаещите са нула, каза Росица Георгиева.
Бизнесменът се обидил, а от РУО спешно изготвили доклад до МОН цялата паралелка отново да бъде за химически лаборанти, от каквито постоянно има заявки, че се търсят в Русе. Впрочем при това афиширано търсене на такива кадри в момента в този клас учат 6 /шест!/ ученици.
Минимумът за паралелка с недостиг е 12 и аз съм благодарна на кмета Пенчо Милков и на Общинския съвет за решението тази специалност да съществува, каза Георгиева. 
Тя припомни, че дуалните паралелки, в които учениците учат и работят, в областта са вече са 8, 6 са паралелките с недостиг, а защитените са 5, като една от тях е с два профила.
Новите специалности от тази година са 7, сред тях са художествена дърворезба в ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура, заваряване в ПГ по промишлени технологии и компютърна анимация в Английската гимназия, където влизаха ученици с най-висок бал, подчерта началникът на РУО. 

Стефка Караколева: Работодателите да са
по-активни в обучението на кадри за тях

Работодателите трябва по-активно да участват в подготовката на кадри за своя бизнес чрез стимулиране и привличане на ученици, стажове и практики, подобряване на материално-техническата база на училищата и готовност за наемане на завършващите ученици. За това настоя зам.областният управител Стефка Караколева на вчерашното съвместно онлайн заседание на комисиите по заетост и образованието, младежките дейности и спорта. На него за пореден път беше отчетен недостиг на строителни техници, заварчици, стругари, шлосери, шлайфисти, корпусници и електромонтьори. Много е важно да се обединим около балансиран план-прием, отговарящ на изискванията на бизнеса и съобразен с броя на завършващите ученици в областта, каза Караколева.