Пет паралелки повече от възможното са заявили за бъдещия прием след завършен 7 клас гимназиите в Русенска област. При сегашния брой ученици, които в момента според статистиката учат в основните училища, бихме могли да направим прием в 64 паралелки, каза специално за „Утро“ началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева. Исканията на гимназиите обаче са за 69 паралелки. 
Професионалните гимназии са поискали да направят прием в 42 осми класа, вместо в 39, а профилираните са заявили, че могат и искат да сформират 27 класа вместо реалистичните 25.  
Седмокласниците, които започнаха учебната 2019/2020 година в областта, са 1664. Тази бройка не би мога да запълни повече от 64 осми класа, като при това и тези 64 паралелки най-вероятно няма как да бъдат запъленни на максимума, коментира Росица Георгиева. Според нея ще има специалности, най-вече в професионалните гимназии, които ще бъдат сформирани със статута на защитени - за тях изискването е да имат минимум 9 ученици, или паралелки с недостиг - най-малко с 12 ученици. Законът позволява такива класове с ученици под задължителния минимум от 18 деца, когато става дума за необходими за района специалности. 
Изключено е да се мисли, че поисканите 5 паралелки в повече могат да бъдат заложени в бъдещия прием, смята Георгиева. Тя припомня, че в последните няколко години обикновено на финала на учебната година броят на седмокласниците пада драстично. Само в последните няколко години през април-юни се установява, че няколко десетки от тези деца са заминали с родителите си в други градове или държави. А това прави абсурдно намерението на някои гимназии да направят мащабен прием. 
В момента експертите в РУО правят анализ на предложенията за прием, постъпили от гимназиите в областта. След това предстоят трудни разговори с кметове на общини и с директори на училища, за да се редуцират още сега поисканите в повече паралелки, а не да се стига до нереализиран прием с всички последствия непосредствено преди началото на следващата учебна година. Георгиева отказа да посочи кои училища ще се наложи да се откажат от своите желания. Стана ясно единствено, че подобни проблеми ще имат една гимназия в Русе и четири в областта.