Ново дарение направиха от Каритас Русе на възрастни нуждаещи се хора от община Иваново. Този път благотворителният жест на католическата милосърдна организация включва 70 кашона с дрехи, които ще зарадват самотни хора на възраст и социално слаби семейства от ивановските структури на Съюза на инвалидите и Съюза на пенсионерите. 
Поредното ни дарение ще достигне до повече от 300 души в 13-те населени места на общината, казаха от Каритас Русе. Оттам увериха, че заедно с двата съюза ще продължат да помагат на хората в неравностойно положение.