Плочките пред гордостта на града от последните години - спортната зала „Арена Русе“, са обрасли с треволяци, сякаш пространството пред Строежа на полувековието предстои да се превърне в тучно пасище. Разнородни по вид и клас репеи са избили на воля през пролуките между настилката и постепенно завземат местенцата, където през отделни часове на деня слънцето по-трудно достига. Между тях се търкалят боклуци - обичайната градска смет във вид на найлонови торбички, пластмасови чашки, метални кенчета, салфетки. Двете кълбовидни конструкции, които по замисъл трябва да бъдат отрупани с цветя, си стоят с оглозгани метални скелети и представляват унила гледка. 
Вярно е, че тази зала се отваря един-два пъти годишно, но това може ли да бъде повод площадът пред нея да тревяса като декор за втората част на „Джуманджи“?!