Днес стартира първото заседание от Националната научна конференция по повод 800 г. от основаването от св.Йоаким, патриарх Търновски, на скалния манастир „Св. Архангел Михаил“ край село Иваново. Форумът се провежда под егидата на ЮНЕСКО, в него участват 40 учени медиевисти /изследователи на Средновековието/ от страната и чужбина. Освен теми, свързани конкретно с Ивановската скална обител и личността на св.Йоаким, на конференцията ще прозвучат и съобщения за малко известни събития през Средните векове в България и чужбина. 
Скалните църкви при Иваново са първият в България обект на наследството, за който българските медии публикуват текст. В русенския вестник „Славянин“ от 12 май 1879 г. излиза обширна статия за скалните църкви, които са посочени като старина. През 1978 г. те са включени в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО.