Силно сме обезпокоени от начина, по който бе почистена културна ценност от национално значение - една от трите гробници на възрожденци в Парка на възрожденците. Съпричастни сме към недоволството и тревогата на граждани и представители на културните среди в Русе от видимия резултат, оставен върху културното наследство на града, който обичаме, се казва в разпространена вчера позиция на „Демократична България“.
Паркът на възрожденците има статут на „групов паметник“. Съгласно чл.83 от Закона за културното наследство за извършване на реставрационни дейности е задължително изготвянето на проект, съгласуван от министъра на културата, по издадено становище от Националния институт за недвижимо културно наследство. Проектът се изработва от специалист, вписан в публичния регистър по чл.165 от закона. Никой няма право да провежда каквито и да са действия върху национална културна ценност, ако не отговаря на това условие. Разбира се оправомощеното лице носи и пълната персонална отговорност за всички последствия. Избраният от Община Русе скулптор /Зюхтю Калит - б.р./, не е вписан в този регистър, посочват от партията и отправят няколко питания към кмета.
Ето част от тях: Кой и чрез каква процедура избра изпълнителя на реставрацията; спазен ли е редът на реставриране и консервиране, съгласно Националната система за опазване на културно наследство, и има ли такъв проект съгласуван с министъра на културата; съществува ли опасност повърхността на гробницата да е наранена в резултат на третирането с грунд и химикали; предвижда ли кметът на община Русе да наложи санкции, какви и на кого, в случай че са налице нарушения от страна на заместник-кмет?
Жителите на град Русе, а и цялата общност на художници, реставратори и културни дейци все още помним как през 2015 г. при предходното управление на община Русе брутално бяха поругани статуите на момичетата, разположени във фонтана на площад Батенберг - случай, който напомня на настоящия, резултат на безотговорност и престъпна небрежност. Отново ли в Русе властта е в некомпетентните и безотговорните, питат от „Демократична България“ и припомнят, че културата е един от факторите, гарантиращи добро качество на живот.