Със заповед на министър-председателя Стефан Янев на длъжността заместник-министър на вътрешните работи са назначени Емил Ганчев, Енчо Мирчев и Венцислав Катинов.

Емил Ганчев е заемал длъжността заместник-министър на вътрешните работи от края на януари до месец май 2017 година. След този период, до началото на 2020 г., е заместник-директор на Бюрото по защита при главния прокурор.

От юни 2020 година досега е служител в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Завършил е Висшия институт при МВР със специалност "Право".

Венцислав Катинов е заемал поста заместник-министър на вътрешните работи от края на януари до месец май 2017 година. В периода 2014 - 2015 г. е директор на Областната дирекция на МВР в Плевен. Има висше икономическо образование, завършил е Стопанската академия "Д.А. Ценов" в град Свищов.

Енчо Мирчев е дългогодишен служител в системата на МВР. В периода от ноември 2017 до септември 2018 г. е ръководител на Инспекторат НЗОК.

Завършил е Военната академия "Г.С. Раковски", притежава образователно-квалификационна степен "магистър" от ВНВУ "Васил Левски" – град Велико Търново по специалност "Свързочни войски – инженер по комуникациите".

От длъжността заместник-министър на вътрешните работи са освободени Милко Бернер, Стефан Балабанов и Михаил Златанов.