1 милион лева може да струва строителният надзор по изграждането в Русе на анаеробна инсталация за разграждане на битови отпадъци. Както „Утро“ писа, това ще бъде една от най-големите екоинвестиции в региона за последните години на стойност близо 28 млн. лева. Процедурата обаче вече три пъти бе спирана по различни причини. Сега тя започва с обществена поръчка за упражняване на строителен надзор, в т.ч. инвеститорски контрол и изготвяне на оценка за съответствие на техническия инвестиционен проект. Оферти ще се приемат до 18 май.
Инсталацията трябва да преработва 17 845 тона отпадъци годишно. На оползотворяване ще подлежат хартия и картон, хранителни, зелени и градински отпадъци. Изграждането на съоръжението трябва да завърши до 840 дни, т.е. за две години и 4 месеца. Инсталацията ще се намира по пътя за Николово до регионалното депо за отпадъци и ще преработва и боклука на общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.
Първият опит за стартиране на проекта бе направен още в края на 2019 година, но в началото на 2020-а бе прекратен заради неясната методика за оценяване на офертите. През ноември миналата година бе обявена втора поръчка, която обаче бе отменена, тъй като бе подписана от зам.-кмет, неоторизиран да изпълнява функциите на възложител. Третата бе обжалвана от столичната фирма „В и Р Инженеринг“, която обаче така и не представи в Комисията за защита на конкуренцията нито един от необходимите документи, така че регулаторът отхвърли претенциите й. Процедурата обаче бе забавена с два месеца и сега би трябвало да стартира за четвърти път.