Витрина с първомартенски поздравителни картички показва в Историческия музей традициите и тенденциите през годините, свързани с обредността, посветена на Баба Марта. Първите честитки за Баба Марта са най-вече немски, с романтични сюжети, към които се прикрепя мартеничка, разменят си ги младежи от интелигенцията още в края на 19 век. В периода между двете световни войни се появяват картички, специално създадени за Първи март. Те съдържат етносюжети, символи на пролетта или Баба Марта, нарисувани от известни художници като Вадим Лазаркевич. Множество разнообразни първомартенски картички се появяват през 60-те години на 20 век.