С пълно единодушие съветниците вчера дадоха съгласие Община Русе да кандидатства за целева финансова подкрепа от Министерството на културата за консервационно-реставрационни дейности на сградата на Доходно здание. Зам.-кметът Енчо Енчев обясни, че ще се иска половината от необходимата сума, а другата половина ще бъде осигурена от общинския бюджет.
Проектът включва реставрация и консервация на покрива и главните фасади, както и реконструкция на технически инсталации. Предвидено е също цялостно почистване и възстановяване на фасадните каменни елементи, подмяна на част от дограмите, ремонт на покрива заради течове. Ще се работи и по ВиК-инсталацията, тъй като при интензивни валежи се връщат канални води в санитарните възли в подземното ниво на сградата. Очакванията са ремонтните дейности да приключат до 15 ноември тази година.