30 670 000 лева са влезли в общинската хазна през миналата година от местни данъци и такси, съобщиха от Община Русе. Чистият приход, без събраните лихви, възлиза на 29 894 000 лв. - с 54 000 лв. повече от заложеното в бюджета, който все пак е преизпълнен, макар и само с 0,2 на сто.
В сравнение с 2019 г. обаче в общинската хазна са постъпили 1 545 000 лв. по-малко.   

Причината е ясна - извънредното положение заради пандемията от коронавирус, която затвори много бизнеси, опашките от безработни пред бюрата по труда се увеличиха, а домакинствата се ограничиха до най-необходимото заради кризата.
Наполовина от заложените в бюджета са приходите от туристически данък - 57 000 лв. при план 120 000 лв. Подобно е положението и с данъка върху таксиметровите превози на пътници - внесени са 197 000 лв. вместо очакваните 330 000 лв. Очевидно това са най-засегнатите сектори от местната икономика. На трето място се нареждат търговците, които плащат патентен данък. Там разликата с планираното е минус 51 000 лв. - постъпили 149 000 лв. вместо 190 000 лв.
Неизпълнение, макар и по-малко, има и по другите пера. От данък върху недвижимите имоти са събрани 7 655 000 лв. при план 7 700 000 лв., приходите от данъка върху превозните средства е 6 424 000 лв. вместо 6 600 000 лв., от такса битови отпадъци при очаквани 11 100 000 лв. са постъпили 11 057 000 лв.
Единственото преизпълнение, и то със 704 000 лв., е при данъка за придобиване на имущество - в хазната са влезли 4 354 000 лева при планирани 3 650 000 лева. Вероятно хора с налични свободни пари са побързали да ги вложат на сигурно в недвижими имоти. Преизпълнението по това перо компенсира по-малкото постъпления по останалите и това е причината бюджетът за приходите от местни данъци и такси все пак да бъде изпълнен 100,2%.