Беленското „Модул“ АД стана поредната фирма в областта, която ще произвежда ток от слънцето, за да покрие енергийните си нужди. Със съдействието на „Енерго-Про Енергийни услуги“ компанията е вече собственик на модерна фотоволтаична централа, която ще осигурява 230,7 MWh ток годишно. Произведеното електричество ще бъде използвано за покриване на производствените нужди, а генерираните излишни количества енергия ще бъдат реализирани на свободния електроенергиен пазар. 
Централата е разположена върху 964,8 кв.м от покрива на производствената сграда на „Модул“. Технико-икономическата оценка сочи, че срокът за откупуване на направената инвестиция е приблизително 6,5 години.    
„Модул“ има близо 60-годишна история машиностроенето. Около 50% от продукцията е за експорт.
Напоследък доста русенски фирми се сдобиха със собствени фотоволтаични централи - „Делта Текстил“, „Мегахим“, „Експрес Сервиз“, МТМ и др. За бизнеса да произвежда ток от слънчето, излиза по-евтино, защото така си спестяват високата такса „задължения към обществото“, която стопанските потребители на електроенергия са длъжни да заплащат. Същевременно те си остават свързани с електропреносната мрежа, така че дори поредица дни без слънце няма как да ги остави без ток.