Община Русе обсъжда различни варианти за освобождаване от боклука, след като сепариращата инсталация, доставена и пусната в действие по договор между администрацията и „Топлофикация Русе“ не оправдава очакванията. Това стана ясно на заседанието на комисията по екология в Общинския съвет. 

Вече са водени разговори за изгарянето на боклука в някой от циментовите заводи. По предварителни сметки това ще струва на общинския бюджет над 4 млн. лева, но алтернативата е да се плащат близо 6 млн. лева за неизпълнените екоизисквания.
Договорът за третиране на битовите отпадъци между Община Русе и „Топлофикация“ ще бъде прекратен по взаимно съгласие на предстоящата общинска сесия на 19 ноември по предложение на кмета Пенчо Милков. Така ще бъде потвърдено решението на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, в което участват още общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, взето още през август.
След многократна кореспонденция и изискване за по-добра организация на дейността и увеличаване на приема на битови отпадъци в инсталацията, е сменен ръководният екип на звеното, изпълняващо дейностите за сепариране, както и е преминато към двусменен режим на работа. Това е позволило до 26 октомври да бъдат преработени 23 417,70 тона отпадъци на Русе при само 13 461 тона за цялата минала година. И завишаването на ефективността обаче не допринася в достатъчна степен за изпълнение на целите по Закона за управление на отпадъците.
Първоначалната инвестиция на „Топлофикация“ и ангажиментът за безплатно сепариране на отпадъците са направени с очакванията в ТЕЦ Русе да започне горене на модифицирани битови отпадъци RDF - нещо, от което дружеството се отказа, за да не предизвиква съмнения в неекологично поведение. 
Предвид нереализирането на това инвестиционно намерение, уговорената безвъзмездност на услугата се явява пречка за модернизиране и повишаване на капацитета на инсталацията, посочва като аргумент за разтрогване на договора кметът Пенчо Милков.