По пет кубически метра дърва за огрев ще получат членовете на доброволното противопожарно формирование в Ценово, които са участвали в гасенето на повече от половината пожари, а останалите - по три. Предложението на кмета д-р Петър Петров беше гласувано единодушно от ценовските общински съветници. Това е своеобразен стимул за осемте доброволци за участието им в различни акции за овладяване или предотвратяване на бедствия и пожари, включително и в организирането на проверки за спазване на противоепидемичните мерки през пролетта. Ценовското формирование е определено като най-доброто в областта.