Увеличаване на броя на млечните крави до 255 хиляди животни през тази година очакват експертите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство CAPA. Така ще бъде компенсирано намалението от 7%, отчетено през 2017 г. Въпреки това анализаторите не очакват съществен ръст в доставките на мляко за индустрията. 
Наблюдаваното задържане в броя на млечните животни в последните години се дължи основно на увеличените субсидии, но за съжаление те не стимулират фермерите да инвестират в продуктивни крави, което снижава ефективността, а оттам води и до по-ниска конкурентоспособност, посочват от САРА.
Според експертите увеличаващият се внос на сурово мляко за преработка също влияе върху животновъдството и не предизвиква интерес за разкриване на нови ферми. Изкупната цена на млякото в България е сравнително по-ниска, но формираните излишъци от мляко в страни от Централна и Южна Европа, предлагани на по-ниски от пазарните цени, създават възможности за внос.
Именно затова и от следващата година прогнозите са, че 27 на сто от суровината за млечната индустрия ще бъде от внос.
През август и септември тази година средната изкупна цена на суровото мляко в ЕС се е повишила с 4%. Основната част от това повишение се дължи на старите страни членки. Тази цена е със 7% по-ниска от същия период на предходната година.
Политиката на по-ниски цени при сухото обезмаслено мляко дава резултати - запасите са намалели с над 100 хил. т. (-26%) към септември. Това развитие оказва натиск върху цените на суровото мляко и обяснява по-ниските изкупни цени, въпреки добрата конюнктура.