До 30 април 2019 г. земеделските стопани, които попълват данъчни декларации за доходите като физически лица, получени през 2018 г., са длъжни да уведомят Националната агенция по приходите. В декларациите трябва да бъдат включени и доходите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане, призоват от ДФ „Земеделие“.
Фермерите могат да направят справка за точния размер на получените субсидии през страницата на фонда. Справката се намира в разработената от фонда Система за електронни услуги (СЕУ), до която достъпът е публичен.
Фондът не току-така се е сетил да дава справка за субсидии и да призовава те да се декларират. Както „Утро“ писа, миналото лято се оказа, че половината от фермерите в страната са пропускали да декларират тези доходи и то с години. А двете държавни институции ДФ „Земеделие“ и НАП не са обменяли никаква информация по този въпрос, така че нарушенията са оставали неоткрити. Наложи 930 земеделски стопани от Русенско да подават коригиращи декларации, за да впишат в тях подлежащите на облагане суми. А НАП да ги издирва по села и паланки, за да им връчи уведомленията за корекции.
За да подадат коректно данъчните си декларации като физически лица, земеделските стопани трябва да проверят внимателно точния размер на оторизираните средства от ДФЗ. Тези, които нямат интернет достъп, могат да подадат писмено искане в Областната дирекция на ДФЗ за предоставяне на нужната им справка. 
През миналата година бяха преведени субсидиите от 2017 г. Те, както и доходите от продажба на селскостопанска продукция следва да се включат в декларацията за 2018 г.