Директните плащания за обработваемите земи да бъдат с таван от 100 000 евро, като фермерите могат да приспадат 50% от заплатите от общата сума преди намалението - това гласува Комисията по земеделие в Европейския парламент (ЕП). Проверка на „Утро“ показа, че новата клауза може да доведе до намаляване на субсидиите на 40 земеделски производителя от Русенско, получили над 100 000 евро директни плащания за площ за миналата година. Те обаче имат време докато изискването влезе в сила и вероятно ще предприемат мерки за раздробяване на обработваемата земя между няколко стопански субекта, така че всеки от тях да не надхвърля гласувания праг.
Държавите от ЕС следва да насочат поне 5% от националните преки плащания към малките и средните фермери чрез специално доплащане на хектар, решиха евродепутатите. Най-малко 2% от националните бюджети за директни плащания следва да отидат за млади стопани (доплащане на хектар за първите 7 години). Допълнителна подкрепа за млади стопани следва да се предостави от средствата за развитието на селските райони.
Евродепутатите искат държавите да използват средствата за развитие на селските райони за конкретни действия за насърчаване на по-голямото включване на жените в икономиката в селските райони. Комисията настоява и всички плащания на хектар да достигнат най-малко 75% от средните преки субсидии до 2024 г. и 100% до 2027 г.