От днес Агенцията по заетостта започва да набира заявки за обучения и заетост на безработни, които са с трайни увреждания. Заявките ще се приемат по проекти, които се финансират от Европейския социален фонд на ЕС. Само през първата половина на тази година близо 5000 човека с увреждания са започнали работа със съдействието на агенцията, съобщават оттам. Сега със средства по програмата ще се поемат за 2 години заплатите и осигуровките на новоназначените с възможност за удължаване на този бонус за още половин година. 
Работодателите могат да подадат в бюрата по труда заявки за нужните им кадри и за тяхното обучение. Подробности има на сайта на Агенцията по заетостта.