Предлаганият от кмета Пенчо Милков нов фонд за озеленяване пред жилищните блокове в Русе, създаването на цветни градинки и освежаване на пейките, ще разполага с 25 000 лева. Това означава, че при лимит 300 лева за изпълнението на една идея, от него ще могат да се възползват около стотина входа, при положение че не всички вземат максималната сума.
В центъра на обсъжданията в икономическата комисия на Общинския съвет беше срокът между две кандидатствания от един и същ вход. Според първоначалната идея той трябва да е 5 години, но съветници от различни групи защитиха тезата, че е по-добре да бъде съкратен на 3 години, като приоритет се дава на новите проекти. Окончателното решение ще бъде взето на общинската сесия на 22 октомври.