Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

2 машинни оператори – машиностроене, средно обр.
1 спомагателен работник – производство на кожени изделия, основно/средно обр., опит
1 хлебар, основно/средно обр., опитът е предимство
1 монтажник на дограма, средно обр., опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 чистач в офис – на 4 часа, основно/средно обр.
1 носач товарач на стоки, основно/средно обр. /по чл.52 /1/ от ЗНЗ - безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/
1 оперативен счетоводител, висше обр. по специалността /по чл.52 /1/ от ЗНЗ - безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/
1 продавач консулнат в магазин за мебели, висше обр. – промишлен/вътрешен/интериорен дизайн, компютърни умения, работа с AutoCAD/KitchenDraw/3D Max/CorelDraw, опитът като конструктор или програмист е предимство
3 сервитьори, средно/основно обр.
10 монтажници на инсталации, временна заетост, без изискване за обр.
1 продавач консултант на детски стоки, средно обр.
2 арматуристи, основно/средно обр., квалификация и опит
1 работник по поддръжка на сгради, средно обр., опит и квалификация
4 работници за механична обработка на тръби, средно техническо обр.
1 леяр, средно техническо обр.
1 автомонтьор, средно обр., опит
2 социални работници, средно/висше обр. – социални дейности или психология, компютърни умения, работа в с.Щръклево /по чл.52 /2/ от ЗНЗ – временна, сезонна или почасова работа за безработни с трайни увреждания/
1 монтажник на корпусна мебел, обр., опит
1 машинен оператор на агрегатна машина, средно техническо обр.
1 фрезист – машиностроене, средно техническо обр., опит
1 кранист на мостови кран, средно обр., правоспособност
2 рецепционисти в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения
1 мениджър на екип в направление „Поддръжка”, средно обр., английски и френски език, компютърни умения, квалификация в заваряването, хидравликата и механиката, 10 години опит като механик и заварчик и в поддръжката на машини за изработване на пясъчни сърца
Електронни и софтуерни инженери за работа в градовете София, Пловдив и Варна – с висше обр. или студенти в последните два курса на обучение, специалности – електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника и технологии, автоматика, информационна и управляваща техника; английски език, опит или познания по обектно ориентирано програмиране
1 бояджия на метални изделия, средно обр., 2 години опит
1 електромонтьор, средно техническо обр., опит
2 хигиенисти в търговски обект, средно/основно обр., опитът е предимство
1 конструктор, висше обр. – машиностроене, немски език, компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks
1 логопед, висше обр. по специалността
10 работници – производство на филтри, средно обр.
1 майстор на закуски, средно обр., опит
2 опаковачи в шевно производство, средно/основно обр., опит
1 машинен оператор – автомат за илици и копчета, средно обр., компютърни умения
2 работници в производство на мека мебел, средно обр., опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
1 хигиенист в сладкарски цех, средно обр.
1 технически секретар, средно обр., немски и турски език, компютърни умения
1 помощник-готвач, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
1 координатор на проекти, висше обр. – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения
2 бармани сервитьори, средно обр.
2 работници в автосервиз, средно техническо обр., техническа грамотност
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 медицинска сестра – детски кабинет, висше медицинско обр. по специалността
1 медицинска сестра, висше медицинско обр. по специалността (за гр. Ветово)
2 санитари, средно/основно обр., трисменен режим на работа
1 лекар очни болести, висше медицинско обр. по специалността
2 лекари невролози, висше медицинско обр. по специалността
10 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар – клинична лаборатория, висше медицинско обр. по специалността
3 лекари кардиолози, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар гинеколог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
2 лекари обща медицина, висше медицинско обр.
1 лекар детска хирургия, висше медицинско обр. по специалността
1 консултант продавач – медицинско оборудване за домашни условия, средно обр., компютърни умения
3 шофьори - международни превози, кат.Д+Е, средно обр., английски/немски език, опит
9 шофьори – международни превози, средно/основно обр., актуални документи, 3 години опит
11 шофьори – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
1 инженер по индустриални машини, системи, селскостопански машини и кари, висше техническо обр., работа с AutoCAD и Solid Works
1 техник по поддръжка на машини, средно техническо обр., владеенето на английски език е предимство, опит
2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит
1 сладкар, основно/средно обр., опит
1 работник в производство на тестени изделия, средно професионално обр. – обществено хранене/
зърнопреработване, опит, владеенето на румънски език е предимство
1 готвач, средно професионално обр. или завършен курс, опит
2 работници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.
1 програмист – системи за управление на бизнеса, висше обр.- по специалността, 1 година опит в работа с база данни
1 шлосер заварчик, средно специално обр., правоспособност за огняр ІІ степен, стаж от 2 до 5 години
1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини, средно специално обр., опитът е предимство
1 технолог, висше обр. – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж
2 технолози в шевно производство, средно специално обр.
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално обр., компютърни умения
1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално обр.
1 организатор на шевно производство, висше обр., английски/немски/френски език, 3 години опит
7 шивачки, основно обр. (за гр.Разград)
8 шивачки, основно обр. (за гр.Ветово)
1 сортировач в шевно производство, средно обр., опит
2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение
2 оператори на права машина - шевно производство, основно/средно обр., опит
5 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
1 оператор на CAD/CAM системи – шевно производство, средно обр., опит
4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
5 бригадири в шевно производство, средно обр., опит
8 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение
3 кроячи, средно обр., опит
20 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
105 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 пазач - невъоръжена охрана, средно обр. (за гр.Бяла)
1 пазач - невъоръжена охрана, средно обр. (за с.Полско Косово)
1 горски стражар, средно професионално обр. – помощник-лесовъд (за гр.Две могили)
2 учители в детска градина, висше обр. по специалността (за с.Ценово)
1 психолог – център за настаняване от семеен тип, на 4 часа, висше обр. по специалността (за гр.Две могили)
1 психиатър – център за настаняване от семеен тип, висше обр. по специалността (за гр.Две могили)

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.