3 дни остават до крайния срок, в който малките фирми, които все още се снабдяват с ток за бита, трябва да излязат на свободния пазар. Законодателят е предвидил гратисен период за всички, които не са успели.

Към момента лицензирани търговци на ток, от които бизнесът може да избира, са 49. В същото време 300 000 са малките фирми, които от следващия месец трябва да излязат на свободния пазар".

До 10 септември те трябваше да си изберат нов доставчик, който в следващите 20 дни да придвижи цялата документация по извеждането им на свободния пазар. По информация на Министерството на икономиката това вече са направили 20% от фирмите. Всички останали имат гратисен период от 9 месеца.

Любослава Асенова е търговски мениджър във фирма, предлагаща оборудване за бани и поръчкови кухни. Още през лятото нейният шеф й възлага да проучи как става излизането на свободния пазар.

"Първото, което направихме, е да си изберем търговец. Това стана лесно, след като на страницата на КЕВР беше публикуван списък с всички лицензирани търговци. Упълномощихме го да извърши прехвърлянето ни към свободния пазар и от тук всичко стана лесно и без проблеми", каза каза търговският мениджър Любослава Асенова.

Има обаче определени условия.

"Лица, които сменят доставчик, трябва да са изплатили напълно задълженията си към текущия си доставчик, за да изберат нов доставчик", каза Тодор Матев - директор на "ЧЕЗ Електро България".

Търговците пердупредиха за подводни камъни.

"Много от клиентите, които на практика си мислят, че нямат задължения към досегашния доставчик и са си платили фактурата в пълния размер, имат лихви в размер на няколко стотинки, които се явяват допълнителна спънка за регистрация на пазара и смяната на доставчика", каза Соня Кадиева - председател на Асоциация "Свободен енергиен пазар".

И се оплакаха от прекалена бюрокрация.

"След като държавата провежда политика по либерализация на пазара на електроенергия, трябваше да бъде извършена регистрацията на самите клиенти на пазара, служебно, а не ние, като търговци да минаваме цялата процедура, което всъщност изисква много време, човекоресурс и усилия от нас", каза Соня Кадиева - председател на Асоциация "Свободен енергиен пазар".

Фирмите, останали без търговец след 1-ви октомври, получават 9 месечен гратисен период за избор, в който ще се снабдяват с ток от ЧЕЗ, ЕВН или Енерго-про чрез така наречените "типови" договори.

"Тези цени са близки до регулираните, в някои случа и по-ниски от тях, така че разходът за фирмите в никакъв случай няма да се промени в тези 9 месеца", каза Тодор Матев - директор на "ЧЕЗ Електро България".

От министерството на енергетиката предупреждават фирмите да използват гратисния период и да си изберат търговец, в противен случай от лятото на следващата година ще получават ток от доставчик от последна инстанция.

"Доставчикът от последна инстанция е как да кажем, е спешната стая на енергетиката и там цената на енергията е по-висока. Тя може да достигне и два пъти цената на свободния пазар, така че горещо препоръчвам на небитовите потребители да вземат това решение преди ключовата дата преди 1-ви юли 2021 г. и да имат сключен договор с доставчик", каза Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката.

Изборът на търговец не означава раздяла с ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про. Трите енергодружества и в бъдеще ще поддържат жиците, подстанциите и трансформаторите, ще отстраняват авариите и ще отчита електромерите, за което клиентите ще плащат мрежови такси.