Ако някой в Русе все още е таял надежди, че един ден грозният започнат строеж до спортната зала ще бъде завършен, трябва да преразгледа оптимизма си. Дружеството „Проект Русе“, собственост на братя Бобокови и Марин Згурев, което трябваше да доизгради планирания още преди 12 години хотелски комплекс и търговски център, внезапно цъфна в списъка с длъжници към НАП. И според приходната агенция то няма имущество, върху което да се наложи обезпечение, нито пък има да получава пари от когото и да е. А дългът му към държавата е 341 хил. лева.
Само преди година и половина „Проект Русе“ получи 20 млн. лева от „Национална спортна база“ за акциите  на дружеството в „Арена Русе“. 

Според финансовите документи в Търговския регистър обаче цялата тази сума е отишла за покриване на стари задължения, които дори са изплатени само частично. 
НАП не може да наложи обезпечение и върху останалите материални активи на дружеството, включващи недовършения строеж до спортната зала, тъй като върху него е учреден особен залог в полза на „Монбат“ - друга фирма собственост на Бобокови. Според договора между производителя на акумулатори и „Проект Русе“, цялото предприятие се залага в полза на „Монбат“, за да обезпечи предоставени на „Приста Ойл холдинг“ 22 299 586 лева. Агенцията по вписванията на два пъти отказва да впише залога, тъй като нито е проведено редовно общо събрание на „Проект Русе“ за вземане на такова решение, нито пък са представени доказателства за липса на публични задължения. Така че юридическите последствия от този договор не са съвсем ясни, но явно са достатъчни, за да откажат НАП да предприеме действия за принудително събиране на дълга. Неплатени са задължения за осигуровки и ДОД /данък общ доход/, наложен е и ревизионен акт от приходната агенция. Към момента на подписване на договора виси и задължение към Община Русе за местни данъци и такси в размер над 32 хил. лева. Всичко това се случва още преди Атанас и Пламен Бобокови да попаднат под прицела на прокуратурата.
В тези безкрайни прехвърляния на активи, задължения, депозити и други от една фирма на Бобокови към друга може и да няма нищо нередно, но от години е пределно ясно, че братята са загубили всякакъв интерес да инвестират и един лев в района около „Арена Русе“. Сега, след проблемите им с правораздавателните органи, за проекта сигурно никой вече не се сеща. Единственият шанс изглежда е да се обяви фалит и ликвидация на „Проект Русе“, така че да има възможност този недовършен строеж да попадне в ръцете на заинтересован предприемач. Което пак изглежда близо до фантастиката, но все пак е изключено.