Правителството взе решение, с което дава съгласие полковник Емил Тонев да бъде назначен на длъжността началник на Националната служба за охрана със звание „бригаден генерал“.

Министерският съвет одобри и допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г. в размер на 500 000 лв.

Средствата са необходими, за да може службата да осъществява своята дейност във външна среда в условията на пандемията от Covid-19, както и във връзка с възникналата необходимост от прилагането на допълнителни мерки, свързани с предотвратяване разпространението и/или ограничаване на последиците от заразата, посочват от правителствената пресслужба.