Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 накатвач в шевно производство, средно/основно обр.
1 учител история и цивилизации V-XII клас, висше обр. по специалността
1 химичен лаборант, висше/средно хим.обр., мин.1г. опит
2 общи работници в пр-во на санитарна керамика, средно/основно обр.
1 инженер-конструктор, висше обр.- строителство, ,немски или английски език са предимство, AutoCAD
1 учител по ФВС на 4 часа, висше обр. по специалността
2 чистачи в детска градина, средно обр.
1 завеждащ административна служба, висше икономическо обр., стаж
1 рецепционист в хотел ,висше/средно обр., чужд език
2 камериерки, средно обр.
10 шивачи мека мебел, средно/основно обр. , опит
15 помощник-машинни оператори за производство на мебели, средно/основно обр.,опитът не е задължителен
10 тапицери, средно/основно обр., опит 
5 шлосери/монтажници , средно техн.обр, немски или английски език са предимство   
1 учител по професионална подготовка, висше обр.-технология на машиностроенето, комп. умения
1 старши/учител по български език и литература, висше обр. по специалността
2 учители в детска градина, висше обр. по специалността
5 заварчици, за производство на тръбни мебели, средно обр., минимален опит
3 оператори на металорежеща машина с ЦПУ, средно обр.
8 работници, производство на полимерна линия, основно обр.
1 учител по Български език и литература 0,5+144 лекторски часа, висше обр.по специалността    
1 учител по английски език, висше обр. по специалността, комп.умения    
1 учител по английски език в гимназиален етап, висше обр. по специалността
1 учител по математика в гимназиален етап, висше обр. по специалността
1 учител по биология и здравно образование в гимназиален етап, висше обр. по специалността
1 учител в детска градина, висше обр.по специалността, едното работно място е в с.Николово
1 шофьор на автобус в градски транспорт, средно обр.,шоф.кат. D
2 помощник-фармацевти , висше обр. по специалността 
10 оператори на преса в производство на огнеопорни изделия, средно обр., начална комп.грамотност
1 учител по български език и литература и история и цивилизации, висше обр. по специалността
8 машинни оператори в производство на филтри, средно техн. обр.
4 настроийчици на машини в производство на филтри, средно техн. обр.
8 общи работници, в производство на филтри, средно/основно обр.
2 началници на смяна в производство на филтри, средно техн. обр.
5 общи работници за сортиране на отпадъци, без изисквания за образование
20 шофьори на товарен автомобил (международни превози), дигитална карта, карта за проф. квалификация, шоф.кат. СЕ
3 монтажници на прозорци и врати, средно техн.обр., шоф.кат.В, опит
1 конструктор на мебели, висше/средно обр., комп.умения, опит 
1 фризьор, средно обр., завършен курс,  опит 
1 училищен психолог, висше обр.по специалността, комп.умения, 3 год.опит 
1 учител по английски език, висше обр.по специалността, комп.умения 
1 учител/старши учител по биология и здравно образование, висше обр.по специалността, на 4 часа
1 общ работник- поддръжка на сгради, за учебно заведение, средно обр.
4 работници, поддържане железен път и съоръжения, средно /основно обр.
1 магазинер (началник склад), средно обр., комп.умения
1 работник кухня, средно обр., опит 
1 учител по теоретично обучение- компютърни науки и софтуерно инженерство, висше обр. по специалността 
1 учител в група за целодневно обучение (5-7 клас), висше обр.- математика, информатика
2 шлосери-механици, средно техн. обр.
2 конструктори –проектанти, висше/средно техн. обр., владеене на системи за проектиране
2 оператори на вертикален обработващ център с ЦПУ, средно техн.обр., опитът е предимство
2 електротехници, средно обр. по специалността, опит
7 апаратчици за производство на биогорива, средно обр.
1 кранист, средно/ основно обр., правоспособност
4 монтажници на корпусна мебел, вътрешен монтаж, средно обр.
4 помощник разкройчици на ПДЧ, средно обр.
2 складови работници за мебелен обков, средно обр.
1 инженер-конструктор на мебели , висше обр. по специалността, комп.умения
3 формовчици за стомано-леярно производство, средно/основно обр.
3 шмиргелисти за стомано-леярно производство, средно/основно обр. 
1 учител общообразователен учебен предмет по химия и опазване на околната среда в гимназиален етап, висше обр. по специалността
1 учител по музика- висше обр. по специалността
1 учител общообразователен учебен предмет по информатика и ИТ в гимназиален етап, висше обр. по специалността
3 шофьори, разносна търговия, средно обр., шоф.кат. В или кат.С
2 търговски представители на бързообортни стоки, висше/средно обр., шоф.кат. В или кат.С
5 складови работници в склад за бързообортни стоки, средно обр.
1 учител по професионална подготовка-практика, висше обр., учителска правоспособност, инстурктор кат.В, шоф. кат.В, комп.умения
2 санитари за дом за стари хора, средно/основно/начално обр.
3 заварчици СО2 и електродъгово, за производство на  котли и бойлери, средно/основно обр.
3 шлосери за производство на котли и бойлери, средно/основно обр.
1 готвач за бърза закуска, средно обр., опит
1 продавач на хранителни продукти, средно обр., опит
5 общи работници за производство на метални изделия, средно обр.
1 работник в кухня, средно обр., опит
1 сервитьор, средно обр., опит
2 общи работници за производство на брикети, средно/основно обр.
2 шлосери/бояджии, за производство на селскостопански машини, средно техн. обр., опит
5 клинични лаборанти, висше обр. по специалността, опит
5 акушерки, висше обр. по специалността, опит
5 медицински сестри, висше обр. по специалността, опит
10 санитари, средно обр.
1 учител по музика на лекторски часове, висше обр. по специалността
1 учител по немски език на лекторски часове, висше обр. по специалността 
1 заместник- директор по спортната дейност, висше обр.(НСА), комп.умения, мин 5 год. опит
1 учител по специализирана подготовка по лека атлетика, висше обр.(НСА), учителска правоспособност
1 учител по английски език, висше обр. по специалността, учителска правоспособност, комп.умения
2 учители по български език и литература, висше обр. по специалността, учителска правоспособност, комп.умения
1 учител по теоретично обучение, висше обр. (НСА), учителска правоспособност, комп.умения
1 учител по специализирана подготовка по карате, висше обр.(НСА), треньор по карате, комп.умения
1 учител по технологии и предприемачество, изобразително изкуство и ИТ, висше обр. по специалността, комп.умения
1 касиер-човешки ресурси, висше обр.(счетоводство), комп.умения, опит 5 години
3 служители топла точка, за верига хранителни магазини, средно обр.
20 зареждачи промишлено производство, основно обр.
1 готвач, средно обр., опит, работно място е в с. Нисово 
3 стругаро-фрезист за производство на картонени изделия, средно техн.обр.
3 шлосер за производство на картонени изделия, средно техн.обр.
1 специалист маркетинг, висше обр., английски език , румънски език, комп.умения, опит
3 шлосери за производство на метални изделия, средно техн.обр.
3 заварчици миг маг, средно техн.обр.
1 хигиенист за детски кът, средно/ основно обр.
1 фризьор, средно обр.или курс по фризьорство, опит
1 учител по теоретично обучение- механична технология на дървесината, висше обр. по специалността
1 ръководител кранова поддръжка, висше обр.- електротехника или машиностроене, опит
6 работници тръбна линия, средно обр.
1 техник- механик за производство на метални изделия, висше/средно обр.
1 готвач топла кухня, средно обр.
1 апаратчик,химически процеси, за производство на бои и мазилки, средно техн.обр.,опит
10 машинни оператори за производство на санитарни принадлежности, средно обр.
2 дограмаджии за производство на pvc  и алуминиева дограма, средно обр., опит
25 апаратчици за производство на растителни масла и биогорива, средно обр., опит
1 шивач, средно /основно обр., опит 1 год., работното място е по чл.51, ал.1 от ЗНЗ  и е за гр. Мартен
1 общ работник, средно/основно обр., опит 1 год., работното място е по чл.51, ал.1 от ЗНЗ и е за гр. Мартен
2 санитарки за социално заведение , средно/основно обр.
1 работник производство на тестени и сладкарски изделия, средно обр.
1 супервайзор, организатор производство, висше/средно обр., комп.умения, опит
2 монтажници на метални конструкции, средно техн.обр.,шоф.кат.В, опит
4 зареждачи за производство на чорапи, средно/основно обр.
4 складажии за производсто на чорапи, средно/основно обр.
10 машинни оператори шиене за производство на чорапи, средно/основно обр.
5 работници на плетачни машини за производство на чорапи, средно обр.
2 супервайзори за производство на чорапи, висше/средно обр.
10 работници процес за производство на чорапи, основно/начално обр.
3 чистач/хигиенист за производство на чорапи, начално/без образование
5 секционни майстори за производство на чорапи, средно обр., комп.умения
4 отчетници материали за производство на чорапи, средно обр., комп.умения
1 спедитор, висше обр.– одит на транспортната дейност/средно обр. – пътно строителство, отлично владеене на руски, полски и украински език, шоф. кат. B, C , D, отлична компютърна грамотност
10 електротехници, средно техническо обр., може и без опит
1 машинен инженер , висше обр. по специалността
1 електро-инженер, висше обр. по специалността
1 работник обслужване и ремонт на електроапаратура, висше/средно обр. по специалността, опитът е предимство
1 техник – механик на отоплителни и вентилационни инсталации, средно техническо обр., опит
1 хигиенистка в административна  сграда, на 4 часа
1 старша мед. сестра в социално заведение, висше обр. по специалността, комп. умения, опит
2 общи работници (зареждачи), производство на чорапи, средно/ основно обр.
5 дърводелци, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле
5 мебелисти, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле
5 тапицери, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле
1 бояджия на метални конструкции, средно/основно обр., мин. 1 год.опит по длъжността
17 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
3 шивачи в производство на плетива, средно/основно обр.
113  шивачи на облекла, за някои от местата се изисква опит между 3 и 5 години, средно/основно обр. 
1 складов работник, средно обр., свидетелство за правоуправление на високоповдигачи – предимство, шоф. кат. В по чл. 38 от ЗХУ
2 машинни оператори шиене, средно обр.- оператор на шевна машина, 5 год.трудов стаж от които 3 год. по специалността, по чл.38 от ЗХУ    
1 специалист общинска собственост, висше обр. - право, икономика или строителство и архитектура, 3г. стаж по специалността, компютърни умения,  работното място е за гр. Сливо поле, по чл.38 от ЗХУ


* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване
2 организатори маркетинг, средно обр., спец. маркетинг
3 програмисти за база данни, висше обр., софтуерно ориентирана специалност
1 техник на компютърни системи, средно специално обр.
2 експерти маркетинг, висше икономическо обр.
1 експерт обществени поръчки, висше обр., спец. икономика, право
1 оперативен –счетоводител, средно/ висше икономическо обр.

- За обучение по време на работа
1 провач-консултант, шофьорска книжка кат. В
1 снабдител доставчик, шофьорска книжка кат. В
1 сервитьор
1 оперативен –счетоводител

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 електромонтьор, средно образование, за гр. Две могили
1 склададжия, средно образование, за гр.Две могили
30 шивачи, без изисквания за образование, за гр.Русе
10 общи работници, основно образование, осигурен транспорт /за гр. Павликени/
2 монтажници, метални конструкции, основно/средно образование /за гр. Бяла/
3 електрозаварчици, професионална квалификация /за гр. Бяла/
25 шивачи,  средно образование, професионална квалификация  „шивач” /за гр.Бяла/
8 машинни оператори-шиене на облекла, основно/средно образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма свободни работни места.

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.