Първият български представител на ръководената от нашумялата румънка Лаура Кьовеши Европейска прокуратура е русенката Теодора Георгиева, съобщи Съветът на ЕС. Тя е сред излъчените от 22 страни обвинители, които ще се борят с корупцията, измамите и трансграничното източване на ДДС в Евросъюза.
Георгиева е завършила с отлична диплома русенското СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“ през 1995 година, а след това и Юридическия факултет на Софийския университет. Професионалната й кариера до момента включва работа в Софийска градска и Софийска районна прокуратура, както и в столичния Административен съд. Защитила е докторска степен по право и е автор на книгата „Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“. Омъжена е, има две деца.
За поста Теодора Георгиева се конкурира с шестима български магистрати, от които бяха селектирани трима, а окончателният избор е направен от Съвета на Европейския съюз.
Европейската прокуратура е в процес на структуриране. Очаква се да заработи до края на годината, седалището й е в Люксембург.