Сигнали за неизгодни сделки в ущърб на кооперацията са подали в Районна прокуратура-русе, Териториална служба за борба с организираната престъпност и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са подали членове на Градска потребителна кооперация „НАРКООП“, Русе. В тях жалбоподателите твърдят, че председателката Маргарита Кърнева е продавала имоти на кооперацията на занижени цени, включително и на фирма, в която е основен съдружник. Окончателен резултат от всички проверки все още няма, но обвиненията предполагат горещо общо събрание на кооперацията, което е насрочено за 15 юли /сряда/ от 9,30 часа в салона на читалище „Зора“. ГПК „Наркооп“ има 208 член-кооператори от Русе, Николово, Просена, Долно Абланово, Басарбово, Червена вода, Средна кула и Долапите.
Най-скандалният според жалбоподателите случай е продажбата на целия втори етаж от търговска сграда от 170 кв.м с прилежащ терен от 380 кв.м в Червена вода за сумата от 30 хил. лева. Купувач е фирма „Никма-ТК“ ООД, в която Кърнева е съдружник заедно със своя съпруг и сина си - нещо, което било скрито от кооператорите. Те твърдят, че за продаваните имоти не се иска експертна оценка, не са организирани търгове и не са обявени пред Общото събрание. А за последните години са продадени имоти за около 800 хиляди лева, тоест по 4000 лева на кооператор, от които обаче те не са получили нищо, тъй като според финансовите отчети на кооперацията тя работи на нулата, почти без печалба.
Маргарита Кърнева, която „Утро“ потърси за коментар, бе категорична, че всички продажби са извършени в съответствие с решенията на целия Управителен съвет, в тях няма нищо нередно, а извършена финансова ревизия също не е открила нарушения. В покупката на имота в Червена вода от нейната фирма нямало нищо незаконно, тъй като тя не развивала конкурентна дейност. 
Окръжна прокуратура всъщност се съгласява с нея, тъй като не открива признаци за неизгодни сделки, сключвани на неизгодни цени. Тя обаче връща преписката на Районна прокуратура, за да се направи проверка за невярно деклариране на обстоятелства и конфликт на интереси. 
За „Утро“ Кърнева заяви, че e подала молба за освобождаване от председателския пост, тъй като вече е на години и е редно с тази работа да се занимава по-млад човек. Въпросът е дали насроченото за 15 юли Общо събрание ще я освободи от отговорност за работата й досега, или не. И дали следващият Управителен съвет ще иска разваляне на спорните сделки чрез съда.
Тези въпроси трябваше да се решат още през март, но тогавашното събрание пропадна, не можа да събере кворум и събранието в Николово миналия месец. Както научи „Утро“, доста член-кооператори така и не разбират, че се провеждат общи събрания, а някои дори не се интересуват какво се решава на тях. Въпреки че става въпрос за техните пари.