Община Русе правилно е прекратила обществена поръчка за строеж на спортна зала в училище „Васил Левски“ за 2.5 милиона лева без ДДС, реши Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Пред антимонополния орган жалба подаде един от участниците в процедурата - „Ес Джей Строй“ АД. Впрочем и това дружеството, и другото, което декларира желание да участва - „Адис Калинов“ ООД, бяха отстранени, тъй като според Общината не отговарят на заложените изисквания. 
За столичната „Ес Джей Строй“ специална комисия е установила, че наличният персонал на дружеството не отговаря на необходимата професионална компетентност и по-специално на критериите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд.
Въпреки поведения спор, дружеството не успя да докаже правотата си на този етап, но може да потърси справедливост и пред Върховния административен съд, където да обжалва решението на КЗК.
Както „Утро“ писа, планът за изграждане на модерна спортна зала трябваше вече да е в процес на реализация, но строежът все още изглежда далеч от началото. Скъпото съоръжение ще се използва предимно за учениците по време на часовете им по физическо възпитание, както и за дейността на различни спортни клубове.