Позволява се посещението на природни паркове, национални паркове и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на община Русе, включително Лесопарк Липник. Това става възможно след промяна в заповед на кмета Пенчо Милков. Новият документ е във връзка с издадена заповед на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев № РД-01-248/01.05.2020 г.

Разходките на посочените места да се осъществяват по маркирани екопътеки или асфалтирани алеи/ пътни платна, при изпълнение на мерките за противоепидемична защита в границите на зоната. Сред тях са: спазването на дистанция от 2,5 метра от членовете на друго семейство или лице; движението да се осъществява плътно вдясно на алеята/ платното; да се избягва докосването на повърхности – паметници, дървета, кошчета, пейки, както и сядането в тревните площи или на пейки; да не се допуска събиране на деца и възрастни от различни семейства в групи.

В допълнение кметът Пенчо Милков възлага на кметовете на населени места да създадат организация на територията на ръководените от тях селища по изпълнението на заповедта.