Отворени за посещение в Русе вече са три парка - на младежта, на възрожденците и хижа „Приста“, като влизането и излизането от тях става през пунктове, а разходките са по определени маршрути и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Това става ясно от заповедта на кмета Пенчо Милков, като към нея са приложени схемите на маршрутите в трите парка. В Парка на младежта ще се влиза и излиза от седем места, пет са точките за достъп в Парка на възрожденците, а в Западен парк „Приста“ са три.
Разходките са разрешени за семейства с деца до 12 години от 9:30 до 18:30 часа при спазване на изискванията за дистанция от два метра и половина и носене на предпазни маски. Собствениците на кучета могат да ги разхождат до 9:30 и след 18:30 часа. Детските площадки и спортните съоръжения в парковете остават затворени. Остава и забраната за употребата на алкохол в парковете, както и събирането в групи на деца и възрастни от различни семейства и игрите с общи играчки. Не се разрешава също сядането в тревните площи и на пейките, както и докосването на дървета, кошчета, паметници.