Осем дни през изминалия месец март са преминали на фона на завишени фини прахови частици. Това показва обобщената справка на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ въз основа на измерванията на автоматичната станция, разположена в кв.“Възраждане“.
До 26 март превишенията на замърсителя варират от 1.05 до 1.29 пъти над нормата, която е 50 микрограма на кубичен метър. Според екоинспекцията това са незначителни превишения. Не така стои обаче въпросът в последните 5 дни на месеца, когато фините прахови частици бележат своя пик. Тогава са измерени стойности повече от 4 пъти над нормата, като на 26 март са отчетени 153.6 микрограма, а на 27 март достигат внушителните 200.4. Според РИОСВ тежката концентрация на замърсителя се дължи на трансграничен пренос на прахови частици от района на Аралско море.
Общо 28 са регистрираните дни с фин прах над нормата от началото на годината до края на март, като средномесечната концентрация се движи в допустимите граници от 48.92 микрограма, макар да доближава лимита от 50.