„Булмаркет ДМ“ предприе редица мерки за предпазване на служители и клиенти. В дружеството работят повече от 1000 човека и опазването на техния живот, както и този на контрагентите и техните семейства, е наш основен приоритет, казват от фирмата.
На всички служители са предоставени антибактериални маски, които да се използват по тяхна преценка при контакт с други лица. Тези, които обработват входяща кореспоненция, колетни пратки и получавани в дружествата доставки от контрагенти, получават освен маски и ръкавици за еднократна употреба.
Служителите, осъществяващи контрол на достъпа в административните сгради и на отговорниците на смяна в производството имат термометри за дистанционно измерване на телесната температура и проверяват всички пристигащи на работа служители, посетители и контрагенти.
Преустановен е достъпът на външни лица до административната сграда на „Булмаркет ДМ“. Определено е помещение за лични срещи в случаите на наложително провеждане в офис центъра на сградата. Ограничават се до минимум командировките в страната и се преустановяват тези в чужбина. Осигурена е възможност за дистанционна работа извън офиса на част от служителите. Изготвени са и планове за непрекъсваемост на доставките и бизнес процесите дори при усложняване на ситуацията.