Изправени сме пред няколко абсурда, които засягат 200 човешки съдби само в двемогилското село Острица. 49 животновъди сме осъдени да връщаме субсидии, които реално дори не сме получавали, а част от аналогични дела, които вървят срещу останалите жители на села на територията на общината, са с коренно различен резултат и съдът е решил, че парите не се дължат. Ние обаче не сме от тях, осъдени сме да плащаме на община Две могили, а през годините от 28 000 лева задълженията ни скочиха на 61 000 заради натрупани лихви, разноски и такси.
С това оплакване животновъди от Острица се обърнаха към „Утро“ по пътя им в търсене на справедливост. Хората са особени притеснени, тъй като вече са получили покани за доброволно погасяване на задълженията си от частен съдебен изпълнител и ако не го направят, рискуват да се разделят с части от имуществото си. До този развой на събитията обаче се стига след близо десетгодишна сага.
„През 2007 година започна финансирането със субсидии на животновъди, които използват пасища. Бяхме посъветвани, ако искаме да се възползваме от подпомагането, да си учредим сдружение на хората с животни от селото, и да кандидатстваме. Избрахме варианта 
50% от получените средства да плащаме като наем на община Две могили
която да се задължи да поддържа пасищата, които ползваме. Така до 2010 година нямахме никакъв проблем, всичко вървеше нормално, получавахме си субсидиите и изплащахме дължимата част на общината. През 2011 година обаче станаха промени, заради които сега сме осъдени“, обясни бившият кметски наместник на Острица Йордан Йорданов.
Корен в новите обстоятелства има промяната на министерските кресла в земеделския ресор. Предколедно през 2011 година, когато животновъдите вече са подали идентична с предходните години заявка за кандидатстване за субсидии,
земеделският министър Мирослав Найденов преначертава картата на пасищата
като прави ново тяхно заснемане. Актуалните измервания показват, че площите са в пъти завишени и от ползваните досега около 2500 декара остават около 400, които според ведомството подлежат на подпомагане, а останалите - не. Затова е отказана субсидия за претендираните площи.
Това министерско решение обаче не е породило никаква официална реакция у засегнатите животновъди. Дали защото не му е обърнато достатъчно внимание, дали защото не е оценена важността и последиците, които произтичат от него - то нито е обжалвано, нито в посочения срок не променени параметрите на пасищата, за които животновъдите кандидатстват. Тоест, 
отказана им е субсидия, на което те не са се възпротивили, а в същото време трябва да плащат за поддръжка на пасищата на община Две могили
тъй като договорът им е валиден. Преди 8 години хората не са си давали сметка пред каква ситуация ще бъдат изправени, тъй като вероятно логиката им е била - „щом не ни е плащано, няма за какво да плащаме“. По-късно договорът не е подновяван и отношенията по въпроса с пасищата между животновъди и община са прекратени.
През 2013 година обаче последиците от бездействието им ги удрят с пълна сила. Тогавашният кмет на Две могили Николай Христов установява, че договорът с общината не е изпълнен и директно решава да извади изпълнителен лист от съда, с който си иска парите от жителите не само на Острица, но и на Чилнов, Баниска, Могилино, Кацелово, Помен и самия общински център Две могили.
Така се започва лутане по съдилища и съдебни инстанции, които след дълги години приключват с противоречиви резултати
„Щом стигнахме до Върховния касационен съд, стана така, че различни съдебни състави отсъдиха по различен начин. Част от решенията на Окръжния съд в Русе не бяха допуснати до обжалване и магистратите прецениха, че валидни са решенията на долната инстанция. Други дела бяха допуснати до обжалване, но се появи друг парадокс - едни се водеха срещу самите животновъди поименно, а други - срещу сдружението, в което са обединени. А самото сдружение дори не е регистрирано като юридическо лице и няма собственост“, коментира казусът адвокат Байчо Георгиев, който се е наел да защита безплатно част от животновъдите. Той споделя озадачението им, че при съвсем идентична ситуация и обстоятелства, за фермерите в едни села е решено със съдебен акт, че не дължат претендираните суми, а други са осъдени да се разплатят. Но, в крайна сметка, това е волята на последната инстанция, която впрочем все още умува по казусите в част от населените места.
„През 2016 година, когато бях общински съветник, дори
съветът в Две могили прие решение да опрости задълженията на хората, но то бе оспорено 
от областния управител Стефко Бурджиев. Стигнахме до Административния съд, който отмени решението ни като незаконосъобразно, и си спомням, че общинският съвет бе осъден да плати 500 лева разноски, които ние, съветниците, извадихме от джоба си да покрием, а не от бюджета на съвета, защото решението произтече от нас и се чуствахме лично отговорни за него“, разказва още Георгиев. 
През 2019 година е направен опит за повторно опрощаване на дълговете на животновъдите с решение на общинския съвет. Съветниците отново дават благословията си, макар вече да имат опит и да знаят, че вероятно решението ще бъде проконтролирано от по-горно ниво и няма да мине. Така и става - областният управител Галин Григоров отново го отменя, тъй като е в разрез със закона.
Съветът отказва да обжалва пред съда, тъй като знае какво го очаква
А положението, като се абстрахираме от обстоятелствата, чисто документално е съвсем просто - за 2011 година животновъдите по селата имат валиден договор да плащат на община Две могили такса за поддържане на пасищата, а не са го изпълнили. Логиката им, че са били отрязани от субсидия за този период и затова не дължат договорения наем, не бе споделена в съдебна зала.
„С встъпването си в длъжност като кмет на Две могили през 2015 година, бях уведомен за делата, които се водят от името на общината, а впоследствие се запознах с проблема в детайли. Действително хората са недоволни, дори ме обвиняват в геноцид срещу тях, но реално по договор те са длъжници на общината още от 2011 година. 
Ако аз, като кмет, не потърся парите, които се дължат на общината, ще бъда обвинен в безстопанственост 
и от Сметната палата, и от Агенцията за държавна финансова инспекция“, коментира неприятната ситуация кметът на Две могили Божидар Борисов. 
Към момента случаят вече е подаден към частния съдебен изпълнител Иван Хаджииванов. Той посочи пред „Утро“, че е просто изпълнител на валидно съдебно решение и няма как да се отзове на молбите към него да прекрати делото, тъй като това се случва, само когато е налице извършено плащане.
Другата несправедливост е, че ние, 49 души с животни от Острица, сме осъдени да плащаме поравно тези 61 000 лева, макар
някои от нас да са с 2 козички, а други - с по 50 крави, например
Съдебното решение казва, че дължим равни суми пари, оплакват се още хората от селото. Отделно, около 15 души от списъка с длъжници вече били покойници, а наследниците им въобще не били запознати със ситуацията, нито имали желание, а и възможност да вникнат в нея.
В опит да решат неразборията поне по отношение на дължимите суми е пусната молба до частния съдебен изпълнител да не предприема действия до края на март. Идеята е дотогава да се изготви списък с реалните суми за брой отглеждани животни, които всеки фермер дължи, тъй като част от дребните стопани имат да плащат 50-100 лева, а по-едрите - хиляди.