„Електроразпределение Север“ АД ще изпрати персонални писма на всички свои клиенти, които трябва да излязат на свободния пазар съгласно предстоящите промени в Закона за енергетиката. Нововъведенията бяха представени тази седмица от Валентин Николов - председател на парламентарната Комисия по енергетика. 
Очакванията са от 1 юли 2020 г. да продължи процесът по либерализация на пазара на електроенергия, като стопанските потребители, чиито обекти са присъединени на над 30 kW, и битовите клиенти с присъединена мощност над 50 kW ще преминат от регулиран на свободен пазар. На горните параметри отговарят към 3000 домакинства, обитаващи луксозни имения и големи къщи, както и 55 000 предприятия от различни браншове. 
Електроразпределителното дружество вече извършва анализ на клиентите, които ще трябва да изберат доставчик на електроенергия на свободния пазар от следващия ценови период, и ще им окаже пълно съдействие в процеса с допълнителна информация и своевременна комуникация, заявиха от „ЕРП Север“. 
Очаква се промените в Закона за енергетиката да бъдат официално внесени в парламента през месец март, а след приемането им да влязат в сила от 01.07.2020 г.