Стопаните трябва да уведомят пчеларите, намиращи се в радиус от 3 километра от мястото на третиране с препарати за растителна защита, минимум 3 дни преди извършването на пръскане по наземен път и 5 дни при използването на летателна техника. Това са само част от допълнителните изисквания Българската агенция по безопасност на храните за опазване на пчелите, разгледани на вчерашната работна среща с представители на институции от региона и пчелари, председателствана от зам.областния управител Свилен Иванов. 
Самото пръскане не бива да се провежда при температура по-висока от 25 градуса, както и при скорост на вятъра над 5 км/ч. А на опасните за пчелите инсектициди вече се поставя знакът SPe8.