Най-рано от 2024 г. може да влезе в сила предложението земеделските производители да не плащат данъци върху субсидии до 100 000 лв. Това обясни членът на парламентарната комисия по земеделие и председател на СДС Румен Христов по време на проведената в Русе кръгла маса на тема „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Озеленяване и директни плащания за 2023 г.“ В нея участваха областният председател на СДС Драгомир Дамянов и бившите земеделски министри Румен Христов и Десислава Танев.
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за корпоративното подоходно облагане бяха приети от Комисията по земеделие преди няколко дни. Те предвиждат земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, да ползват данъчно облекчение като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл.17 с размера на получената през годината субсидия.
Според Румен Христов има съгласие от страна всички политически сили за подкрепа на тази промяна, очаква се и положително становище от комисията по финанси. Дори в следващите дни парламентът да гласува промените на необходимите две четения, промените няма да могат да влязат в сила веднага, тъй като е необходима нотификация от Европейската комисия. Едва след като тя бъде получена предложението ще може да бъде имплементирано в българското законодателство.
Румен Христов подкрепи предложението на Съюза на Дунавските овощари и в този сектор да започне да се прилага обратно начисляване на ДДС, каквото сега се използва за зърнопроизводителите и по всеобщо мнение е довело до изсветляване на бранша.