Кампания за детска картичка на тема „Искам мама да е здрава“ организира Комплексният онкологичен център. Целта е чрез най-малките отново да се напомни колко важна е превенцията за предотвратяване на рак и как редовната профилактика може да спаси живот. Картичките трябва да се изпратят на адрес Русе 7002, ул. „Независимост“, КОЦ, за д-р Камен Кожухаров. На плика задължително трябва да е написано името на автора, адресът, учебно заведение и контакт за обратна връзка. Всички творби ще бъдат раздадени на лежащите в здравното заведение по случай 8 март.