Най-сетне Симеоновата къща на ул. „Иван Вазов“, популярна сред русенци като Семизова къща, ще бъде реставрирана. От години сградата, която е архитектурна и художествена недвижима културна ценност от национално значение, се руши и са необходими спешни строителни дейности, за да се спре слягането, множеството пукнатини по мазилките и да се решат редица други проблеми. Това ще стане възможно едва тази година, след като Министерството на културата даде зелена светлина за реставрацията. След проведени процедури по съгласуване на инвестиционния проект с експлоатационните дружества и културното министерство през декември е издадено разрешението за строеж за консервация, реставрация и адаптация на сградата, съобщи за „Утро“ зам.-кметът Магдалина Илиева. 
Всъщност още в предходния бюджет за 2019, а и в годините преди това, от общината бяха предвидили средства за неотложните ремонтни дейности, но
процедурите по съгласуване на проекта продължиха по-дълго от планираното
тъй като сградата е архитектурна и художествена недвижима културна ценност от национално значение. Затова реално ремонтът не успя да започне, но сега вече това ще стане факт. 
Общата стойност на строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи е 930 000 лева. Предвид сумата и факта, че общината финансира изпълнението със собствени средства, ремонтните работи ще се извършват поетапно, съобразно издаденото разрешение за строеж. За тази година в бюджета са заложени средства, които са необходими за изпълнението на неотложните видове работи. Те са свързани с ремонта на покрива и конструктивното укрепване на терена и основите на сградата. Целта е да се овладеят процесите на частично слягане в основите следствие от навлажняване на земната основа и елиминиране на влагата. Ще се свалят компрометираните мазилки, ще се демонтира настилката на двора, като ще се изпълни и водоплътната стоманобетонова основа на тротоара. Предвидено е да се направи външна вертикална хидроизолация и външни инсталации, както и да се подменят фаянсът и санитарното оборудване вътре. 
А иначе
за цялостната реставрация на сградата са планирани общо четири етапа
Във втория ще се направи консервация и реставрация на външни стълбища и фасади, ще се извършат също каменоделските работи и ще се положат новите мазилки. Планирано е да се доизградят тоалетните в сутерена. В третия етап ще се направи благоустрояване и озеленяване, а в последния етап е включена художествена реставрация.
Желанието и стремежът на общината е да възстанови и върне блясъка на една от най-емблематичните сгради, формиращи европейския облик на града, подчерта Илиева. 
Както е известно, досегашното предназначение на Симеоновата къща е приемна на общината, в която се настаняват за кратък престой високопоставени гости. Заради лошото й състояние обаче през последните години тя почти не се използва. Към момента конструкцията на сградата е силно увредена, има множество пукнатини по стените и таваните. Вследствие на течове и проникнала влага има значителни увреждания на външните и вътрешните мазилки. Таванските конструкции над партера са провиснали, като част от мазилката е паднала. Каменното стълбище откъм ул.“Иван Вазов“ е силно увредено и деформирано, има разместени, напукани и на места счупени или липсващи каменни елементи. Мозаечната настилка също е напукана и слегнала.
Още през 2015 от общината взеха мерки за реставрацията на красивата сграда
като възложиха да се извършат прединвестиционни проучвания, включително исторически анализ и констатации относно критичното състояние на обекта, като подробно са описани видът, степента и локациите на уврежданията. Анализирани са причините и са предложени мерки за решаване на проблема с разрушенията, като е посочена и индикативната финансова рамка, необходима за изпълнението на обекта. 
От общината припомнят, че през периода май-октомври 2016 г. е извършен геодезически мониторинг от специализирана фирма, като такава е била и препоръката на културното министерство. 
„За измерване на вертикалните деформации са поставени 28 нивелачни марки - 22 от тях по сградата и 6 по прилежащата й част от оградата. В интериора на сградата, през пукнатините по стените са поставени 50 гипсови маркера. При повторните измервания се установява
средна скорост на слягане и повдигане 1,24 пъти по-висока от допустимата по сградата
и 3,37 пъти по-висока от допустимата по оградата. Степента на слягане е значително по-голяма от тази на повдигане и е най-силно изразена в югоизточната част на сградата и прилежащия й терен. За период от 5 месеца са напукани 30 от 50-те броя гипсови маркери. Междувременно на пети юли 2016 се срутва част от плътната източна ограда с дължина 3,6 м, в зоната на най-силно изразените деформации на терена, която към момента е възстановена“, обясниха от администрацията. 
След това е проведена обществена поръчка за проектиране на обекта, като през април 2018 е сключен договор с фирма, която да се заеме с тази дейност. Изготвен е инвестиционен технически проект, с който е предвидено изпълнението на комплекс от мерки за спиране на деструктивните процеси в сградата и елементите на прилежащото й пространство, включително оградата и възстановяването на вече увредените елементи.
Проектната разработка е изцяло съобразена с изискванията на културното министерство
които са дадени в писмо от 2015 г. Сред тях са подробен анализ на автентичността на сградата, с който да се изясни в максимална степен архитектурните и конструктивни намеси върху оригинала и неговата среда. На базата на резултатите от наблюдението на марките и реперите са формулирани причините за деградациите и разрушенията. Обърнато е специално внимание на реставрацията на пластичната каменна и метална декорация, маркизи, парапети, покривни елементи, както и на оригиналните дограми. Спазено е и изискването проектът да бъде разработен с възможно най-малка намеса, за да се възстанови и разкрие автентичният потенциал на сградата.
Още тогава поради финансови съображения е предвидено етапно изпълнение на консервационно-реставрационните и строително-ремонтните работи. Най-важното е да спре навлизането на влага и укрепване на носещата конструкция на къщата. 
Красивата едноетажна сграда с площ от 1332 кв.м е построена през 1892 година.
Автор на проекта е виенският архитект Лудвиг Майер с участието на инж. Едуард Винтер
Построена е за жилище на известния русенски банкер Стефан Симеонов, а популярното сред русенци име Семизова къща идва от неговия зет - адвокат Атанас Семизов, чието семейство обитава къщата в продължителен период. 
Конструкцията на сградата е масивна, с тухлени носещи стени в приземния етаж и мансардата, а в сутерена-каменни и тухлени. Подовата конструкция е пруски свод над сутерена и дървен гредоред над партера и покрива, който е с ламаринена обшивка. Последната реконструкция на сградата е направена през 1982 г., като част от пруските сводове са допълнително укрепени с греди и колони от стоманени профили, а дворното пространство е благоустроено.