Данъчните ще следят още по-стриктно доходите на земеделските производители и по-специално получаваните от тях субсидии. Доскоро НАП и Фонд „Земеделие“ не си говореха и доста фермери премълчаваха за получените от ЕС по наши програми средства. След като двете институции установиха връзка, се оказа че в страната има недекларирани 120 млн. лева субсидии, а 930 земеделски стопани от Русе трябваше спешно да коригират данъчните си декларации. 
От тази година контролът ще стане още по-лесен, защото Националната агенция за приходите ще има достъп и възможности за извлечения от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), които ще им бъдат предоставяни от фонд „земеделие“ - Разплащателна агенция. Това е записано в промените към наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, по които браншовите организации могат да дават становищата си до 17 февруари тази година. А в съответствие с приоритетите на правителството за въвеждане на електронно управление фондът разработва Система за електронни услуги, чрез която между другото се осигурява и свързаност с регистрите на държавната администрация.