През март Националната агенция за приходите (НАП) ще публикува предварително попълнена данъчна декларация, съобщи пред БНР говорителят ѝ Росен Бъчваров. Данните в нея ще са нанесени от данъчните, а гражданите ще трябва да впишат промени, ако има администрацията е пропуснала нещо.

Въпреки че данните ще са предварително нанесени, не отпада задължението гражданите да ги проследят, обясни Бъчваров.

"Всеки притежател на персонален код (ПИК), издаден от НАП, и електронен подпис, през месец март ще може да види така наречената "предварително попълнена данъчна декларация" като една отделна електронна услуга, в която ще са попълнени всички доходи, за които НАП знае - това са доходи от трудови правоотношения и хонорари. Но ако има други източници на доходи - наем или някой вид данъчни облекчения, човекът трябва да допопълни ръчно или да коригира данъчната си декларация", каза той.

Според него около половин милион души имат ПИК и се очаква броят им да се увеличи, тъй като с кода могат да се ползват около 100 услуги.

Декларации ще продължат да се подават и на хартия. И тази година ще има 5% отстъпка, ако данъците се декларират до края на март. Другото условие е да няма неплатени задължения.

От тази година отпада и задължението за представяне на бележки за доходите на физически лица, издавани от работодателите.

"Вече служебни бележки не са необходими - нито трябва да бъдат прилагани към данъчната декларация, нито се налага да се искат и получават. Същата информация се съдържа в т.нар. "сметки за изплатени суми", които работодателите издават", каза Бъчваров.

Той обясни, че всеки може да направи сравнение между подадените в НАП данни от работодателя и получените от него доходи чрез отделна електронна услуга. Според Бъчваров всеки, който е подавал декларация сам досега, би трябвало да се справи бе чужда помощ.