2992 души са получили хранителни продукти от първа необходимост през тази година по програмата на Червения кръст в Русе. Това е само една от множеството дейности на организацията, стана ясно на срещата на областния управител Галин Григоров с председателя на Общинския съвет на Българския червен кръст в Русе Алисе Муртезова. Тя разказа какво е постигнато през отминаващата вече 2019 година, като бяха обсъдени възможностите за развитие на партньорството между двете структури, както и предприемането на максимално ефективни мерки в кризисни ситуации през зимния сезон. 
През тази година са проведени 140 курса за кандидат шофьори за придобиване на умения за оказване на първа долекарска помощ, като от тях са се възползвали над 1790 души. Други 124 са обучени за оказване на първа долекарска помощ на работното място. Доброволното и безвъзмездно кръводаряване, водноспасителната дейност също са били акцент в работата на екипа на организацията, която вчера имаше годишно отчетно събрание.