Общинският съвет на Букурещ ще даде зелена светлина за изграждането на новата българска църква в румънската столица, като на заседанието на 18 декември ще се гласува теренът, където ще бъде вдигнат храмът. От 2009 година българите в Букурещ са без църква и са принудени да посещават румънските храмове, но скоро се очаква българската общност в Румъния да има отново свое духовно средище. Това стана ясно при срещите на зам.-кмета на Букурещ Аурелиан Бъдулеску вчера с областния управител Галин Григоров и кмета Пенчо Милков. 
Изграждането на българска църква в Букурещ ще бъде поредната важна стъпка в утвърждаването на добрите ни отношения. Русе е не само първият град, който ви посреща в България, но и символ на приятелството между двата народа, каза Милков.
Областният управител обърна специално внимание и на необходимостта от изграждането на втори мост над река Дунав при Русе. Това ще подпомогне задълбочаването на отношенията между двете държави най-вече в сферата на туризма и инвестициите, тъй като именно в този район се намират трансевропейските транспортни коридори VII и IX, а тяхното значение е все по-нарастващо за икономическото развитие на континента, каза зам.-кметът на Букурещ. Като мотиви бяха посочени и увеличеният търговски обмен между двете държави и всекидневните километрични задръствания в района Русе - Гюргево.