„Параходство Българско речно плаване“ АД отново е мажоритарен собственик на „Порт Пристис“. Речният превозвач си е върнал 3600 дяла от капитала на дъщерното си дружество, продадени преди година на „Балкантурс“ ЕООД - Русе. Договорът е подписан на 1 ноември, а промяната в собствеността е отразена в Търговския регистър на 13 ноември. Цената на сделката отново не се съобщава.
След прехвърлянето на дяловете БРП притежава 55% от капитала на „Порт Пристис“. В притежание на „Балкантурс“ остават 1500 дяла /15%/, а също по толкова имат още „Галакси Пауър“ ЕООД /Варна/ и „ДДЛогистика“ ЕООД - Русе.
„Порт Пристис“ извършва услуги на едноименното пристанище „Пристис“ по договор с Община Русе от декември 2010 г. до приключване на процедурата за концесиониране. На 14 декември 2017 г. общинският съвет определи „Порт Пристис“ за концесионер на пристанището, а договорът за предоставяне на концесия бе подписан на 4 януари 2018 г. Оборотите на дружеството са скромни, като приходите за миналата 2018 г. възлизат на 134 хил. лева.
Обратното придобиване на дела в „Порт Пристис“ е рядък за последните години случай за увеличение на активите от БРП. В последните години БРП се държи над вода и чрез извънредни приходи от продажби на материални активи и акции в дъщерни компании. Продадени бяха 43% от „Маяк КМ“, корабите „Васил Левски“, „Мадара“, танкер баржа - БРП ТЕ-1, Никола Вапцаров“. През април тази година бе продаден и моторен кораб „Никола Вапцаров“.