Новостите в ядрените технологии, безопасността и надеждността на реакторите ВВЕР, извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения, нуклеарната медицина, радиационната защита на околната среда са сред темите на тазгодишната международна конференция "Ядрената енергия за хората". Форумът, организирано от Българското ядрено дружество (БЯД), съвместно с Европейското ядрено дружество и с подкрепата на Български атомен форум и "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ще се проведе от днес до 7 ноември в хотел "Дунав Плаза".
В програмата е включено представяне на Европейския закон за радиоактивните отпадъци, както и на правилата при изграждане на нови ядрени мощности. Сред темите е и мащабният проект за "Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска", в чието разработване участва Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките. Предвидено е и представяне на програмата на Професионалната гимназия по ядрена енергетика в град Козлодуй "Игор Курчатов" за обучение на кадри за ядрената ни енергетика.
Годишната конференция на БЯД е традиционен форум за споделяне на знания от областта на науката, технологиите и реализирането на ядрените приложения в индустрията сред ядрената общност. В събитието ще участват български и чуждестранни учени и експерти, представители на национални и международни организации в ядрената област.