Производителят на автомобилни компоненти "ВИТТЕ Аутомотив България" подкрепи акция за облагородяване на квартал "Чародейка", засаждайки 23 млади дръвчета. Екип на компанията се справи със задачата само за час и фиданките бяха положени в междублоковите пространства. 
Кампанията за засаждане на дръвчета бе по инициатива на еколога на компанията Маринела Маринова. Ръководството не само подкрепи екокампанията, но насърчи екипа да я прави всяка година.